Home


Bronwydd Community Council serving the villages of Bronwydd, Cwmdwyfran and Pentremorgan

Cyngor Cymuned Bronwydd yn gwasanaethu pentrefi Bronwydd, Cwmdwyfran a PentremorganCouncillors/

Cynghorwyr


There are nine elected councillors representing the communities which fall under the Bronwydd Ward. For details and contact information, follow this link.

Mae naw cynghorwyr wedi eu ethol i gynrhychioli'r cymunedau yn gward Bronwydd.  Am fanylion a gwybodaeth cyswllt dilynwch y ddolen uchod.

Council Meetings

Cyfarfodydd y Cyngor


Bronwydd Community Council meets every month (except August). For meeting dates, agendas and minutes:   follow this link.

Mae Cyngor Cymuned Bronwydd yn cwrdd bob mis (nid mis Awst).

Am dyddiadau cyfarfodydd a chofnodion dilynwch y cyswllt uchod.

Clerk / Clerc


For contact details for the clerk to  Bronywdd Community Council follow this link.


Am fanylion cyswllt clerc i Cyngor Cymuned Bronwydd dilynwch y cyswllt uchod.