Meetings

Cyngor Cymuned

Bronwydd

Community Council

Minutes / Cofnodion

Meetings and meeting information 

Cyfarfodydd a gwybodaeth cyfarfodydd

Bronwydd Community Council normally meets on the fourth Tuesday of each month, except August. Members of the community are welcome to attend the meeting and observe proceedings. Meeting minutes are available to download from this page, with the current year's agendas


Mae Cyngor Cymuned Bronwydd yn cwrdd ar y pedwerydd dydd Mawrth bob mis, heblaw mis Awst.  Croesawur aelodau o'r gymuned i fynychu'r cyfarfodydd.  Gweler cofnodion y cyfarfodydd ag agenda ar y dudalen hon.
Meeting dates

Dyddiadau cyfarfodydd

2020

Due to the lockdowns the Communtiy Council have not met since March 2020.  The Council have now resumed meetings on Zoom.  If you would like to join the meeting then please send an e-mail to the clerk for an invite.


Oherwydd yr amser cloi nid yw'r Cyngor Cymuned wedi cwrdd ers Mawrth 2020.  Mae'r Cyngor yn awr yn cwrdd ar Teams.  Os ydych am ymuno efo'r cyfarfod cysylltwch efo'r clerc ar e-bost er mwyn i chi gael gwahoddiad.