Meetings

Cyngor Cymuned

Bronwydd

Community Council

Minutes / Cofnodion

Meetings and meeting information 

Cyfarfodydd a gwybodaeth cyfarfodydd
Bronwydd Community Council normally meets on the fourth Tuesday of each month, except August. Members of the community are welcome to attend the meeting and observe proceedings. Meeting minutes are available to download from this page, with the current year's agendas


Mae Cyngor Cymuned Bronwydd yn cwrdd ar y pedwerydd dydd Mawrth bob mis, heblaw mis Awst.  Croesawur aelodau o'r gymuned i fynychu'r cyfarfodydd.  Gweler cofnodion y cyfarfodydd ag agenda ar y dudalen hon.Meeting dates

Dyddiadau cyfarfodydd

2020

Copyright  ©  All Rights Reserved